Održana konferencija New deal za potrošače

U Domu hrvatskih branitelja na Viškovu održana je konferencija New deal za potrošače. Uz financijsku potporu Općine Viškovo i Primorsko-goranske županije, konferenciju je organizirala Udruga "Potrošačica“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske. Osnovani su prošle godine s ciljem informiranja, educiranja i savjetovanja potrošača Hrvatske. Na konferenciji u Viškovu sudjelovali su  pročelnik Ureda primorsko-goranske županije Goran Petrc, načelnica Općine Viškovo Sanja Udović sa zamjenicima Snježanom Podobnik i Denisom Mladenićem, predstavnici udruga za zaštitu potrošača, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te predstavnici HAKOM-a. Razvojna organizacija zaštite potrošača pobliže je objasnila Agresivnu poslovnu praksu s primjerima najčešćih upita potrošača. Prava potrošača na Internetu s naglaskom na sklapanje ugovora na daljinu u elektroničkim komunikacijama predstavili su predstavnici HAKOM - Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, dok je predstavnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta predstavila Europski potrošački centar u Republici Hrvatskoj. 

Riječ je o centru koji postoji u svim državama članica Europske unije te Islandu i Norveškoj. Europski potrošački centar daje savjete i osigurava informacije o prekograničnoj kupovini roba i usluga te rješava prekogranične pritužbe i sporove. Riječ je o jedinoj takvoj mreži u Europi koja besplatno savjetuje potrošače te, u ime korisnika, kontaktira trgovca robom ili pružatelja usluga u slučaju nezadovoljstva s trgovcem ili pružateljem usluge u bilo kojoj zemlji Europske unije. Osim toga, ako sporazumno rješenje nije moguće, savjetuje korisnika o budućim koracima poput izvansudske nagodbe ili drugih potrebnih radnji. Više o centru može se pronaći na internet stranici http://ecc-croatia.hr/. Društvo Potrošačica predstavilo je dokument Europske komisije pod nazivom New Deal za potrošače kojim Komisija jača prava potrošača i njihovu provedbu. Više o njihovom radu može se pronaći na stranici https://potrosacica.rozp.hr/. Nepoštenu poslovnu praksu objasnili su  predstavnici Mreže potrošača Hrvatske dok je Društvo VUKANOVČAR govorilo o tome je li HRT pristojba pretplata na program HRT ili državni porez.