Održano osposobljavanje Stožera civilne zaštite

U petak, 27. listopada 2017. godine u vijećnici Općine Viškovo održano je osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Općine Viškovo i susjednih općina i gradova.

Nakon uvodnih pozdrava domaćina, zamjenika načelnice Općine Viškovo Denisa Mladenića, prisutne su s tematikom upoznali Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Lenjinka Jurić Mamilović, voditeljica odjela za preventivu te ostali članovi Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Bilo je govora o samom sustavu civilne zaštite, pravnoj regulativi. stožernom upravljanju prilikom kriznih događanja te o zadaćama Državne uprave za zaštitu i spašavanje, uz naglasak na opći javni interes i značaj.