Cestovna i pješačka infrastruktura u Općini Viškovo

Regionalna televizija Kanal RI, dana 12. svibnja 2017. godine emitirala je emisiju "Od mora do gorja" s temom cestovna i pješačka infrastruktura u Općini Viškovo.

Općina Viškovo sustavno ulaže u unaprjeđenje prometnica te sigurnost prometa općenito osobito imajući u vidu sigurnost pješaka. Obzirom na veliki broj stanovnika, a posebice školske djece koja pješice idu do škole i natrag, posebna pažnja pridaje se sigurnosti te će se budućim aktivnostima nastojati podići sigurnost djece, kao ranjivih korisnika prometa, na viši nivo. U promišljanju aktivnosti nije se  mislilo samo na djecu, već i na roditelje koji voze djecu u školu i vrtić, na starije, ali i na rekreativce, zapravo na sve skupine sudionika u prometu. U takvom sigurnom okruženju, otvorene su mogućnosti za drugačije razmišljanje o prometu, za nadogradnju pješačkim zonama i biciklističkim stazama.

Implementacija bike sharing sustava omogućiti će kombinirano korištenje sustava javnih bicikli i javnog autobusnog prijevoza čime će se potaknuti smanjenje korištenja osobnih automobila, ali i javnog autobusnog prijevoza na određenim dionicama, a time i smanjiti emisija CO2.

Jedna od najvažnijih prometnica za prometni sustav Općine ali i šire je gradnja državne ceste D427 koja će po izgradnji predstavljati prometnu žilu kucavicu  Općine ali i zaobilaznicu, što će svakako rasteretiti prometnice u centru. Naravno da su pozitivni učinci  koje će ova cetsa donijeti iznimni , ali svakako najvažniji  su spajanje Općine Viškovo na mrežu državnih cesta i autocetsa, jer je dobra prometna povezanost prva pretpostavka razvoja svakog područja.

Također, napravljen je rotor u centru Marinića, trenutno je u izvođenju Rotor Marinići 2 u sklopu koji se izvodi i zamjena instalacija kanalizacije, glavnog transportnog i opskrbnog vodovoda, glavnog svjetlovodnog kabela te visokonaponskog kabela. ovaj projekt kao znatan doprinos sigurnosti na cestamanprepoznalo je i Ministarstvo unutarnjih poslova koje je temeljem prijave Općine Viškovo ovu sanaciju uvrstilo u ncionalni program sigurnosti prometa na cestama za 2017. godinu i sufinancirati će radove sa 1.450.000,00 kuna.

Općina Viškovo pripremila je i projektnu dokumentaciju za uređenje prometnica  koja povezuju naša naselja i čine pravce, a u sklopu istih će se izgraditi  uz ceste  nogostupi, javna rasvjeta, oborinska odvodnja, ali i na pjedinim područjima i kanalizacijska mreža.

također, jedna od najproblematičnijih cesti i to ona kroz naselje Petrci u planu je za sanaciju i to fazno, tako će prva faza sanacije ove ceste na njenom najužem dijelu početi za 20 dana, a ostale dionice se planiraju fazno okončati u sljedećoj godini.

Podizanje razine Prometna sigurnost pješaka u prometu je aktivnost koja se kontnuirano provodi i to različitim mjerama , kao što su sanacije raskrižja primarno u kružna u sklopu kojih se onad smanjauje brzina kretanja vozila i izvode pješački prijelazi a dobrim preglednostima , ali i gradnjom pješačkih prijelaza i provođejnem mjera smirivanja prometa u zonama u kojima se očekuje ili boravi veći broje djece. Tako je širi centar viškova i područje oko škole i vrtića  obuhvaćen mjerama još prije nekoliko godina , no tijekom ove godine izrađena su tri nova pješačka prijelaza Zorzići, Marčelji Ilovca i Centar Sroki , te je provedno nelokilo mjera smitrivanja prometa i to u naselju Mavri , a u pripremi je realizaija u naselju Gornji Sroki i Vrtaće i to kod dječijih igrališta.
Svi navedeni projekti imati će za posljedicu novu prometnu situaciju te doprinijeti prije svega sigurnosti svih sudionika u prometu, odnosno sigurniji, rasterećeniji promet za sve sudionike te poboljšanje cjelovitog prometnog sustava. Bike sharing sustav, pješačke i biciklističke staze omogućiti će zdravije kretanje našim mještanima i jednu sasvim novu prometnu sliku Viškova.

Cijelu emisiju možete pogledati ovdje.