Općina Viškovo - najtransparentnija općina u Hrvatskoj

Tijekom nekoliko mjeseci u 2009. godini GONG i Udruga gradova provodili su istraživanje LOTUS (Lokalna, Odgovorna, Transparentna Uprava i Samouprava) kojem je cilj bio utvrditi razinu transparentnosti u svih 556 jedinica lokalne samouprave (u svim gradovima i općinama). Na temelju rezultata istraživanja samo 18% jedinica lokalne samouprave zadovoljava kriterije transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti u svome radu.

U navedenom istraživanju, u konkurenciji 429 općina i 127 gradova, Općina Viškovo zauzela je visoko 8. mjesto te je ocijenjena najtransparentnijom općinom u Hrvatskoj
 

Općina Viškovo dana je kao primjer dobre prakse što se tiče javnosti sjednica vijeća, prije svega zbog transparentnosti načina objave najava, dnevnih redova, sažetaka, arhive i materijala za sjednice općinskog vijeća na internetskim stranicama Općine. Detaljno su objavljeni dnevni redovi svake sljedeće sjednice te nacrti odluka i akata o kojima je vijeće raspravljalo. u arhivi se čuvaju detaljne informacije o sjednicama sve od 2006. godine, a za 2005. godinu postoje sažeci s održanih sjednica. Predstavnici medija redovito posjećuju sjednice vijeća, a Poslovnik rada Općinskog vijeća nalaže dostavu materijala uoči sjednice i nekim drugim zainteresiranim stranama (medijima, političkim strankama...)

Detaljnije informacije o istraživanju LOTUS možete pogledati u dokumentima:

LOTUS - priručnik.pdf
LOTUS - izvještaj - 21.10.2009.pdf