Općina Viškovo - transparentnost kao način rada

Portal h-alter.org u članku pod nazivom „Transparentnost s figama u džepu“, obrazlažući problematiku primjene zakonodavnih propisa u praksi, bavi se temom prava na pristup informacija i transparentnosti tijela javne uprave uopće.  U tom kontekstu, Općina Viškovo se spominje kao jedan od svijetlih primjera u smislu otvaranja rada prema javnosti, odnosno transparentnosti rada.

Više