Smještaj

Općina Viškovo smještena je sjeverozapadno od Rijeke, 7,5 km od centra grada na svega 20-ak kvadratnih kilometara i predstavlja jedno od najpropulzivnijih područja, ne samo unutar Primorsko-goranske županije, već i na razini države.

Sa državnim cestama Općina Viškovo je spojena preko glavnog čvora Škurinje te preko novootvorenog čvora Rujevica (Rijeĉka obilaznica) koji olakšava tranzit i pristup samoj Općini. Kroz Općinu prolazi ukupno 5 županijskih i 4 lokalne ceste. 

Općina Viškovo nalazi se vrlo blizu granice sa Slovenijom (granični prijelaz Rupa) te je tako lako i brzo dostupna Slovencima i Talijanima. Sa svojim susjednim općinama (Kastav, Klana i Jelenje), općina Viškovo obilježava svojevrstan prsten oko grada Rijeke koji se djelomično oslanja i na Opatiju kao jako turističko središte.