Otvorena mala školska dvorana O.Š. Sveti Matej

U petak, 19. rujna 2014. godine u 12.00 sati svečano je otvorena mala školska sportska dvorana O.Š. Sveti Matej.

Investiciju vrijednu 1.800.000,00 kuna najvećim dijelom financirala je Općina Viškovo, a Primorsko-gornaska županija se prepoznavši važnost projekta, uključila sa 300.000,00 kuna.
 

Nakon pozdravnih govora ravnatelja O.Š. Sveti Matej i načelnice Općine Viškovo Sanje Udović te govora župnika župe Sveti Matej, monsinjora Ivana Nikolića i blagoslova dvorane, vrpcu je svečano prerezala zamjenica župana Primorsko-goranske županije gospođa Marina Medarić.
Dvorana je ukupne površine 250,00m2, svijetle visine, a pri samom ulazu se nalazi ostakljen prostor za recepciju i odmor ukupne površine 27,50m2. Zatim slijedi ulazni sanitarni čvor, kabinet voditelja dvorane, muška i ženska garderoba sa sanitarnim čvorovima, spremište rekvizita i opreme i prostor za čistačice. Sveukupna netto površina građevine je 399,20m2.
Predmetna dvorana sadrži i pomičnu pregradu koja omogućuje podjelu prostora u dva dijela, prema potrebi.

Za potrebe grijanja i hlađenja svih unutarnjih prostora ugrađeni su klimatizacijski uređaji i to unutarnje jedinice u dvorani i zidne jedinice u uredu i prostoru za odmor.

Građevina ima pristup osobama smanjene pokretljivosti preko pristupne rampe na glavnom ulazu na zapadnom stepeništu, a na etažu novouređene dvorane vodi samopodizna platforma koja je opremljena sa baterijama koje omogućuju autonomnost do 60 minuta te neprekidan rad do 15 minuta.