Plan savjetovanja s javnošću u 2019. godini

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/18.), a u svezi članka 21. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 28. prosinca 2018. godine donosi:

Plan svjetovanja s javnošću u 2019. godini

I. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2019. godini

II. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2019. godini

III. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2019. godini

IV. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2019. godini

V. izmjene i dopune Plana savjetovanja s jvanošću u 2019. godini