Plan savjetovanja s javnošću u 2020. godini

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/18.), a u svezi članka 21. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 30. prosinca 2019. godine donosi:

Plan savjetovanja s javnošću u 2020. godini

1. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2020. godini

2. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2020. godini

3. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2020. godini

4. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2020. godini

5. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2020. godini