Početna press konferencija EU projekta "Ruke pomažu"

 

izrezak5.png

Dana, 06.03.2019. god. u 13h u vijećnici Općine Klana, Klana 33 održat će se početna press konferencija  EU projekta „Ruke pomažu“ (Zaželi - program zapošljacanja žena).

Općina Viškovo u partnerstvu s Općinom Klana te obveznim partnerima na projektu – Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Rijeka te Centrom za socijalnu skrb Rijeka provodi projekt „Ruke pomažu“  („Zaželi –program zapošljavanja žena“) koji se 100% financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projektom „Ruke pomažu“ predviđeno je zapošljavanje 6 žena/gerontodomaćica koje će pružat potporu i pomoć za 26 korisnika na području Općine Viškovo, dok će se s područja Općine Klana zaposliti 9 žena/gerontodomaćica za 37 korisnika. Dodatna vrijednost projekta je osposobljavanje uključenih žena za poslove gerontodomaćice i pohađanje tečaja informatike te dobivanje certifikata čime će se unaprijediti njihovo znanje i vještine.

Program početne press konferencije:

12:45 – 13:00h Registracija sudionika

13:00 – 13:45h Početak konferencije i prezentacija projekta od strane nositelja projekta i partnera

13:45h               Domjenak