1. Izmjena i dopuna Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine

1. Izmjena i dopuna Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine

Rok za preuzimanje kompostera je 30. lipnja 2020. godine. Ukoliko korisnik ne preuzme komposter u navedenom roku, gubi pravo na komposter. Obavijest o istome s popisom osoba koje su izgubile pravo na koposter objavljuje se na službenim internet stranicama i oglasnoj ploči Općine Viškovo nakon 30. lipnja 2020. godine.