II. Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu

Općina Viškovo raspisala je II. Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu.

Prijave se zaprimaju  do iskorištavanja ukupno planiranog iznosa sredstava u 2024. godini, a najkasnije do 02. travnja. 2024. godine, u pisarnici Općine Viškovo, elektroničkim putem na e-mail adresu: javne.potrebe@opcina-viskovo.hr, preporučeno poštom ili osobno.
 
1. II. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu  
Tekst poziva
Upute za prijavitelje  
Obrazac opisa programa ili projekta 
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o partnerstvu 
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac životopisa 
Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju
Obrazac za ocjenu kvalitete prijave
Nacrt ugovora

Dodatna dokumentacija vezana za raspisani II. Javni poziv:
Nacrt ugovora
Odluka br. 52/13. o obliku i sadržaju te rokovima podnošenja izvještaja ostalih korisnika proračunskih sredstava
Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o obliku i sadržaju te rokovima podnošenja izvještaja ostalih korisnika proračunskih sredstava