Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2021. godinu

Općina Viškovo raspisala je Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2021. godinu. 

Prijave se zaprimaju kontinuirano, odnosno do isteka ukupno planiranog iznosa sredstava u 2021. godini, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine, u pisarnici Općine Viškovo, u uredovno radno vrijeme.

 

1. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi  Općine Viškovo za 2021. godinu  

Tekst poziva

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

 

2. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2021. godinu  

Tekst poziva

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

 

Dodatna dokumentacija vezana za raspisane javne pozive:

Pravilnik o financiranju Javnih potreba Općine Viškovo

Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba

Pitanja i odgovori