Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini (KLASA: 976-01/22-01/01 URBROJ: 2170-35-04/07-22-11) i članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), načelnica Općine Viškovo raspisuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

Tekst Javnog poziva i obrasci nalaze se na sljedećim poveznicama: 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Obrazac 1 - javni poziv elektronički mediji

Obrazac 2 - javni poziv elektronički mediji