Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2019./2020.

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13 ), članka 3. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj: 107/14 ), članka 46. stavka 2. točke 8. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo, a u svezi odluke ravnatelja o utvrđivanju kriterija za upis u program predškole za 2020. godinu, Dječji vrtić Viškovo objavljuje

Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2019./2020.

Pozivaju se roditelji djece rođene od 1.4.2013. do 31.3.2014. godine koja nisu oduhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole. Program predškole odnosi se na svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu - školske obveznike. 

Program predškole obvezan je i besplatan za roditelje te će se provoditi od 3. veljače  do 29. svibnja 2020.godine.

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti u Upravi Dječjeg vrtića Viškovo, Vozišće 19D, na web stranicama www.vrtic-viskovo.hr. ili na linku ispod ovog teksta

Zahtjev za upis mogu podnijeti roditelji ili skrbnici djece s područja općine Viškovo. Uz ispunjeni Zahtjev za upis obavezno se prilaže (dokument može biti u preslici): – potvrda o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić ne starija od 60 dana.

Zahtjevi za upis podnose se od 2. prosinca do 13. prosinca 2019. godine u upravi Dječjeg vrtića Viškovo, od 8.00 do 16.00 sati.

Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2019./2020.

Zahtjev za upis djece u program predškole