Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Obavještavamo sve zainteresirane sudionike da je u razdoblju od 15. do 29.4.2019. godine u tijeku javna rasprava o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Viškovo.

U navedenom periodu za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi Prijedlog plana, u prostoru općinske uprave Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo, u uredovno radno vrijeme (pon, sri, čet: 8:30 – 11:00 h, uto: 13:00 -17:00 h).

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) dostupan je i na slijedećem linku:

http://opcina-viskovo.hr/gospodarstvo-i-urbanizam/prostorno-planiranje/obavijesti/ii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-viskovo-prijedlog-plana

Za vrijeme trajanja javne rasprave, građani, pravne osobe i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu:

- upisati primjedbe i prijedloge u Knjigu primjedbi i prijedloga koja se nalazi uz izloženI Prijedlog plana u Općini Viškovo,

- dostaviti pisana i potpisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na adresu Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo

- dati usmene primjedbe i prijedloge u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Krajnji rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog plana je 29.4.2019. godine. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja te dostavljeni u roku, u protivnom se neće uzeti u razmatranje.

 

Napominjemo da svi zainteresirani sudionici, koji imaju primjedbu na izloženi prijedlog Plana, a podnijeli su zahtjeve prije pokretanja javne rasprave, moraju iste ponoviti za vrijeme trajanja javne rasprave, najkasnije do 29.4.2019. godine.

 

Tijekom trajanja javnog uvida, upriličit će se javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga plana dana 16.4.2019. godine u 16:30 sati u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3, Viškovo.