Obavijest o naknadnom preuzimanju individualnih spremnika za reciklabilne vrste otpada za korisnike s područja Općine Viškovo

Obavještavamo korisnike s područja Općine Viškovo  koji još nisu preuzeli svoje individualne spremnike za reciklabilne vrste otpada (žuti i plavi) u predviđenim terminima, da iste mogu preuzeti na lokaciji Reciklažno dvorište Viškovo, u Viškovu, Marinići 145C u razdoblju od 08. do 13. kolovoza 2022. godine. Korisnici koji još nisu preuzeli svoje individualne zelene spremnike u predviđenim terminima, iste mogu preuzeti u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga, Mihačeva draga 37 u Rijeci.

Za sve detaljne informacije, posjetite stranicu KD Čistoće na poveznici: https://cistocarijeka.hr/obavijest-o-naknadnom-preuzimanju-individualnih-spremnika-za-reciklabilne-vrste-otpada-za-korisnike-s-podrucja-opcine-viskovo/