Obavijest o zaprimanju zahtjeva iz Programa socijalne skrbi za 2022. godinu

Zahtjevi za ostvarivanja prava iz Programa socijalne skrbi za 2022. godinu, uz priloženu dokumentaciju koja je navedena na obrascima zahtjeva, zaprimaju se od 3. siječnja 2022. godine. Zbog epidemiološke situacije, molimo mještane da za podnošenje Zahtjeva Općini Viškovo u što većoj mjeri koriste slanje putem pošte na adresu Vozišće 3, 51216 Viškovo ili putem elektroničke pošte na e-mail pisarnica@opcina-viskovo.hr. Ispunjeni Zahtjevi mogu se dostaviti i u poštanski sandučić sive boje s lijeve strane od ulaza u pisarnicu. Zahtjevi su dostupni na sljedećoj poveznici https://eumis.opcina-viskovo.hr/SearchRequests.aspx, a podnose se do 10-og dana u mjesecu za tekući mjesec.