Odluka br.1 o odobravanju financijskih sredstva za provedbu programa/projekta iz područja kulture u 2024. godini

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22 i 9/23) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15., 7/20. i 13/23.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 29. veljače 2024. godine donijela je slijedeću: 

Odluku br. 1 o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture u 2024. godine