Poziv na zbor građana

Općinska načelnica Općine Viškovo poziva građane naselja Marinići na zbor građana koji će se održati 7. svibnja 2024. godine (utorak) u zgradi Doma Marinići, Marinići 9, s početkom u 18:00 sati.

Točke dnevnog reda zbora građana:

1. Stanje radova na sanaciji jame Sovjak i Plan provođenja evakuacijske vježbe usljed akcidentne situacije na lokaciji jame Sovjak

2. Priprema za isplatu obeštećenja vlasnicima nekretnina u blizini deponija Viševac

3. Razno

POZIV