Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno–ekonomskog statusa – Za sretnije djetinjstvo

Naziv projekta: „Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno – ekonomskog statusa – Za sretnije djetinjstvo“

Nositelj: Općina Viškovo

Partneri: Grad Kastav i Dječji vrtić Zlatna ribica Kostrena

Trajanje projekta: 24 mjeseca (veljača 2021. – veljače 2023.)

Projekt se 100% financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Ukupna vrijednost projekta: 2.469.954,58 kn;

O projektu: Cilj projekta su rehabilitacijski tretmani i uspostava mobilnog tima za djecu s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djecu slabijeg socijalno-ekonomskog statusa kojima će se omogućiti uključivanje u sportske aktivnosti, formiranje kvalitetnog prostora za provođenje rehabilitacijskih tretmana unutar kojeg će se urediti senzorna soba u sklopu Osnovne škole Sveti Matej Viškovo, a pristup senzornoj sobi omogućit će se postavljanjem nadstrešnice i rampe za osobe smanjene pokretljivosti. Formirat će se i mobilni tim u sastavu: psiholog, socijalni pedagog i socijalni radnik dok će se za rehabilitacijske tretmane u sklopu senzorne sobe i kabineta angažirati defektolog, logoped i psiholog. Didaktička oprema nabavit će se i za područje Kastva te Kostrene. Projekt će imati i svoj sportsko-rekreacijski segment jer će se angažirati treneri za organizaciju atletske škole i škole trčanja. Iz ovih sportskih aktivnosti proizlazi i dodatna vrijednost projekta odnosno njegov inkluzivan pristup jer će projekt omogućiti djeci s teškoćama u razvoju i djeci urednog razvoja da se zajednički uključe u sportske aktivnosti.