Ponovljeni Javni poziv za prodaju električne parno konvekcijske pećnice mve-051-p Lainox

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18.), Općinska načelnica Općine Viškovo,  dana 28. svibnja 2019. godine raspisuje:

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ELEKTRIČNE PARNO KONVEKCIJSKE PEĆNICE MVE-051-P LAINOX