Poziv za utvrđivanje poreza pravnim i fizičkim osobama

Općina Viškovo, Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

priopćuje pravnim i fizičkim osobama da su obvezni do 31. ožujka 2012. godine
dostaviti prijave poreza za 2012. godinu.

Obrasci prijava za utvrđivanje poreza Općine Viškovo  mogu se podići u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo  ili se mogu preuzeti na službenoj stranici Općine Viškovo www.opcina-viskovo.hr.

 

Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti čitka i mora sadržavati sve podatke iz objavljenog obrasca.

Prijave za utvrđivanje poreza Općine Viškovo  dostavljaju se neposredno pisarnici Općine Viškovo, poštom na adresu: Općina Viškovo, Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo,  ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr
 

Detaljnije: Poziv za utvrđivanje poreza 2012.pdf