Preporuka Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije

Temeljem Zaključka Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, donesena je preporuka da svi pružatelji usluga i svi kupci obavezno koriste zaštitne maske ili ostala prekrivala za lice prilikom ulaska u trgovine, pošte, ljekarne i ostale poslovne subjekte te je poželjno koristiti i jednokratne rukavice. Budimo odgovorni i čuvajmo sebe i druge.