Projekt LO.PA.Z. PLUS

U Zagrebu, 14. svibnja 2018. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Ministarstvo rada i mirovinskog sustava organiziralo je svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt LO.PA.Z. PLUS na kojem su sudjelovali Ernest Cukrov, direktor Riječke razvojne agencije Porin d.o.o., Doris Sošić, voditeljica projekta i predsjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije i Nevenka Kos, tajnica navedenog tijela.

Naime, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. prijavila je projektni prijedlog LO.PA.Z. PLUS na natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 2 (UP.01.3.1.01) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 12. travnja 2018. projektu LO.PA.Z. PLUS (u daljnjem tekstu: Projekt) odobrena su bespovratna sredstava u iznosu od 2.000.000,00 HRK (UP.01.3.1.01.0071) uz stopu vlastitog financiranja od 0%.

Partneri projekta su: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., korisnik te partneri: Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Centar tehničke kulture Rijeka, Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Rijeka, Hrvatska obrtnička komora-Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Općine Viškovo, i Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Rijeka.

Projekt  ima za opći cilj doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanje usklađenih s lokalnim potrebama i  i strateškim prioritetima. 

Specifični ciljevi projekta su: omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.-2020. i osigurati održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva Primorsko-goranke županije.

Ciljne skupine kojima je projekt usmjeren su: 

- Ranjive skupine odnosno nezaposleni i dugotrajne nezaposleni, mladi do 29 godina, osobe starije od 29 godina, žene, osobe od 50 godina i stariji, nacionalne manjine i pripadnici ostalih ranjivih skupina, kojima se omogućuje dodatno usavršavanje kako bi stekli vještine i kompetencije za tržište rada i ulazak u svijet poduzetništva. 

- Predstavnici članica i zaposlenici Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije. 

Svrha projekta je ulaganje u partnerstvo za daljnje jačanje kapaciteta Lokalnog   partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije i kapaciteta za projektni menadžment, održivo funkcioniranje partnerstva podržano kroz učinkovitije upravljanje projektom i EU fondovima te razvoj dokumenata za funkcioniranje partnerstva. Navedenim se unapređuje i jača povjerenje među partnerima i stvaraju inovativne ideja za ciljne skupine i cijelu lokalnu zajednicu.   

Projektne aktivnosti uključuju: 

Element 1: Intervencije na tržištu rada, a obuhvaća razvoj i provedbu programa osposobljavanja i usavršavanja za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina na lokalnom tržištu rada, osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svije rada, razvoj i provedbu prilagođenih usluga zapošljavanja; 

Element 2: Poticanje poduzetništva, a obuhvaća promociju i jačanje svijesti o poduzetništvu kroz edukacijsko-obrazovne aktivnosti nezaposlenih osoba, poticanje poduzetništva kroz pružanje potpore samozapošljavanju te osiguranje i pružanje podrške nakon otvaranja poduzeća; 

Element 3: Održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije putem integriranog razvoja istog (revizija Strategije, identifikacija deficitarnih zanimanja, razvoj alata za praćenje potreba IT sektora, osposobljavanje i motiviranje zaposlenika članica), umrežavanje te funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije radi njegove svrsihodnosti i pozicioniranja, suradnje, partnerstva, koordinaciju, umrežavanje, strateško promišljanje i postupanje, prioritizacija potreba i projekata te doprinijeti rezultatima za učinkovitu provedbu Strategije i održivo funkcioniranje istog; 

Promocija i vidljivost 

Upravljanje i administracija projektom. 

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci i počinje danom potpisivanja Ugovora odnosno od 14. svibnja 2018. do 14. listopada 2020. godine. 

Očekivani rezultati projekta uključuju ukupno 145 osoba ciljnih skupina od kojih je:

- 85 sudionika ranjivih skupina, koji će biti stručniji, kompetentniji i obučeni za tržište rada i samozapošljavanje od kojih će 40 činiti novo otvorene tvrtke po samozapošljavanju i 20 novozaposlenih osoba.

- 60 osnaženih predstavnika i zaposlenika članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije i njegovo održivo funkcioniranje od kojih su 34 zaposlenici institucija članova i 26 predstavnika članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije.