Projekt "Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj"

Općina Viškovo  i UNDP potpisali su Pismo namjere kojim su usuglasili suradnju na projektu "Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj" kojeg provode Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Program ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

Projekt "Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj" (EE projekt), provodi se kroz dvije nacionalne komponenete: Projekt "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj" (Projekt SGE) i Program Vlade RH "Dovesti svoju kuću u red".

 

Jedan od glavnih ciljeva EE projekata je uvođenje sustavnog gospodarenja energijom (SGE) u javnim zgradama javnog sektora Republike Hrvatske što obuhvaća zgrade u vlasništvu ili na korištenju od strane županija, gradova, općina te ministarstva i ostalih državnih institucija.

SGE je kontinuirani proces kojem je cilj poboljšanje energetske efikasnosti te održivo gospodarenje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini.

Opseg projekta:
1. Uspostavljanje registra zgrada u vlasništvu Općine 2. Uključivanje općine u korištenje informacijskog sustava za gospodarenje energijom - ISGE, koji je nacionalni alat za prikupljanje, pohranjivanje i analizu podataka o potrošnji energije i vode u javnim zgradama 3. Uspostavljanje EE Ureda i imenovanje osobe odgovorne za gospodarenje energijom

Za vrijeme trajanja projekta, UNDP pruža usluge tehničke pomoći pri uspostavljanju registra zgrada u vlasništvu Općine, savjetodavnu pomoć pri realizaciji projekata, osnovno obrazovanje osoba zaposlenih u Uredu za gospodarenje energijom itd.
Realizacijom projekta, uvest će se koncept sustavnog i kontinuiranog gospodarenja energijom na razini Općine, formirat će se baza podataka s informacijama o svim objektima u vlasništvu Općine s ciljem značajnih ušteda energije i vode što će u konačnici rezultirati značajnom smanjenju troškova.