Puštena u promet državna cesta D 427

Dana 2. listopada puštena je u promet kompletna državna cesta D 427, sa svim privozima osim priključka na Štefanima a temeljem odluke investitora radova tvrtke Hrvatske ceste  d.d..  Na toj lokaciji, na križanju državne ceste D 427 i javne ceste L 58048 Marinići (Ž5025)- A.G.Grada Rijeka  započeli su radovi na semaforizaciji križanja koje nije bilo predviđeno izvedbenim projektom državne ceste D427, a koje se uočilo opasnim dijelom za sudionike u prometu. Radovi na postavljanju konzolnog stupa i montaža semaforskih uređaja sa provlačenjem instalacije kroz pripremljenu kanalizaciju planirano je izvesti u periodu od 1. – 5. listopada 2019. godine a investitor radova je Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije. 

Stoga u cilju zaštite sudionika u prometu, neposredno nakon puštanja u promet dionice državne ceste D427, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije zabranila je, u gore navedenom periodu, prometovanje dijelom javne cete L 58048 Marinići (Ž5025)- A.G.Grada Rijeka, kroz dionicu u radu na privozima križanju Štefani  i promet je preusmjeren obilaznim pravcem  Bezjaki – Mučići – Trampov breg, u oba smjera, što je označeno privremenom postavom prometne signalizacije i putokazima obilaska.