Rezultati glasovanja na izborima za Vijeće mjesnog odbora Marčelji

Na temelju članka 48. i članka 49. stavka 2. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnog odbora ("Službene novine Općine Viškovo" broj 10/16. i 2/20.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Viškovo objavljuje rezultate glasovanja na izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji održanim dana 22. studenog 2020. godine. 

Konačni rezultati glasovanja na izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji održanim 22. studenog 2020.godine

Rezultati glasovanja na izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji