S radom počinje jedno od prvih reciklažnih dvorišta u Primorsko-goranskoj županiji

U srijedu, 26. travnja 2017. godine svečano je otvoreno reciklažno dvorište u Viškovu koje je izgrađeno u sklopu radne zone u Marinićima, na pristupačnoj i tranzitnoj lokaciji. Reciklažno dvorište prostire se na površini od oko 1.200 m2 i jedno je od prvih u Primorsko-goranskoj županiji, a izgradnju ovog kapitalnog projekta vrijednog oko 1.500.000,00 kn u iznosu od 80% sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Reciklažno dvorište, uz nazočnost Nevena Šćulca, pomoćnika ministra zaštite okoliša i energetike, predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te TD Ekoplus d.o.o. i KD Čistoća d.o.o., otvorila je Općinska načelnica Sanja Udović zajedno sa direktorom KD Viškovo Draganom Blaževićem. Svečanom otvorenju prisustvovala su i djeca Dječjeg vrtića Viškovo koja su tom prigodom otpjevala Eko himnu. Također, za njih je bilo pripremljeno i prigodno predavanje i edukacija o razvrstavanju otpada.
 
Novoizgrađenim reciklažnim dvorištem upravljati će KD Viškovo d.o.o., a za mještane će raditi prema slijedećem radnom vremenu; utorkom i četvrtkom od 17:00 – 20:00 sati, te srijedom i subotom od 09:00 – 13:00 sati. Projekt je izradila tvrtka Adriaprojekt, dok je radove izvodila tvrtka Goran Graditeljstvo iz Delnica.
 
„Realizacija projekta reciklažnog dvorišta, kao jednog od prvih u Primorsko-goranskoj županiji  rezultat je nastojanja Općine Viškovo da mještanima osigura poboljšanje i povećanje komunalnog standarda uz brigu o održivom razvoju i zaštiti okoliša“ naglasila je Općinska načelnica Sanja Udović.
 
Reciklažno dvorište ima veliku ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo. Mještanima i kućanstvu omogućava zbrinjavanje vrijednih sirovina koje se mogu ponovno upotrijebiti ili reciklirati, kao i zbrinjavanje problematičnih vrsta otpada iz kućanstva. Reciklažno dvorište je ograđeni i nadzirani prostor koji služi odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada iz kućanstva.
 
U njemu se ne omogućava zbrinjavanje otpada iz tvrtki, industrijskih i postrojenja i ostalih privrednih subjekata koji su sami dužni zbrinjavati vlastiti otpad.
 
U reciklažnom dvorištu pripremljeni unaprijed razvrstani otpad mještani odlažu u označene spremnike prema svakoj vrsti otpada. Prilikom predaje otpada mještani su dužni dokazati mjesto prebivališta na području Općine Viškovo važećom osobnom ispravom. Otpad se u reciklažnim dvorištima od mještana Općine Viškovo zaprima bez naknade.
 
U reciklažnom dvorištu mogu se zbrinuti otpadni papir i karton, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema te problematičan otpad iz kućanstva  (otpadna ulja i masti, fluorescentne i štedne žarulje, sredstva za čišćenje, kiseline, lužine, otapala, ambalaža od opasnih tvari, metalna ambalaža pod tlakom, boje i slično otapala, kiseline, lužine, deterdženti). Osim toga, mještani mogu zbrinuti i otpadne tonere, otpadne gume kao i građevni otpad iz kućanstva (odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci, kao npr.: beton, cigle, crijep/pločice i keramika i ostali građevinski materijali nastali od manjih rušenja ili adaptacija kuća).