Stručni skup „OTPAD JE KORISNA SIROVINA, A NE SMEĆE", Zagreb 03. listopada 2013.

Zagrebački velesajam u suorganizaciji  s Podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o.- ZGOS i Čistoća,  u sklopu  7. međunarodnog sajma ekotehnologija, zaštite okoliša i komunalne opreme – EKOTEHNO, pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i prirode organizirao je  stručni skup  „Otpad je korisna sirovina, a ne smeće" dana 3. listopada 2013. godine.

Stručnom skupu su prisustvovale i općinska načelnica Općine Viškovo Sanja Udović i pročelnica UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Vesna Milih-Lazović...

 
EKOTEHNO je bienalni sajam namijenjen proizvođačima i ponuđačima opreme za gospodarenje otpadom i vodama, zaštitom tla i zraka te komunalnih vozila i opreme. Cilj je da sajam postane mjesto susreta industrije s rastućom potražnjom, jer briga o zaštiti okoliša svakim danom se kroz zakonsku regulativu sve više ističe kao nužnost i briga šire društvene zajednice.

Predavanja su bila podijeljena u tri osnovne teme: Odvojeno skupljanje komunalnog otpada, Održiva potrošnja i zaštita okoliša te Opasnosti odlaganja neobrađenog otpada. Na skupu je predavanja držalo 15-ak renomiranih predavača, a teme koje su obrađene na stručnom skupu su sljedeće:

Gospodarenje otpadom – poslovni izazov ili trošak/ dr.sc.Viktor Simončič (Vikos, Sisak)

Koncepti mehaničko- biološke obrade komunalnog otpada/ mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing., (Hidroplan d.o.o., Zagreb), Dragica Pašović, dipl.ing.građ., mag. Mitja Praznik
 
Regionalni centar za ravnanje z odpadki v Celju/ Bojana Stopinšek, univ.dipl.biol. (Simbio, d.o.o., Celje, Slovenija)
 
Centri za gospodarenje otpadom u RH – sadašnje stanje/ Danko Fundurulja, dipl.ing.građ. (IPZ Uniprojekt MCF), Jakov Burazin, dipl.ing.građ., Goran Pašalić, dipl.ing.rud.
 
Koncept županijskih naspram regionalnih CGO-a/ Saša Avirović, dipl ing.građ. (Čakom d.o.o. Čakovec)
 
Iskustva i problemi u odvojenom prikupljanju otpada i plasman sortiranih frakcija/
Ivan Jurešić, univ.spec.oec (Ponikve d.o.o. Krk)
 
Odvojeno sakupljanje otpada u sustavu gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije/ doc. dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl.ing.građ. , mr. sc. Jelena Čanik, dipl.ing.met. Vjekoslava Hrvatin Bakić, dipl.san.ing.-Upravni odjel za prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije
 
Hrvatska oprema za hrvatske projekte gospodarenje otpadom/
Dr.sc.Zlatko Milanović,dipl.ing., Đuro Horvat

Gospodarenje otpadom u resursno učinkovitoj Europi/ Bojan Ribić, dipl.ing. ZGH- Čistoća,  Marijan Galović, Zelena akcija, Hrvatska, Tihana Tarandek Galović, Institut za ruralni razvoj i ekologiju
 
Primjena analize životnog ciklusa na sustavu  gospodarenja otpadom/
mr.sc. Alen Hadžić, dipl.ing., dr.sc.D.Sinčić, dipl.ing. (ZGH, Podružnica Čistoća)
 
Uloga nusproizvoda životinjskog podrijetla u energetskoj sigurnosti RH/
prof.dr.sc.Sanja Kalambura (Veleučilište Velika Gorica), Nives Jovičić, bacc.admin.chris.,iDejan Kalambura, dipl.oec.   
 
Mogućnosti proizvodnje energije iz otpada/ Goran Mijić, dipl.ing. (ZGH- Čistoća)
 
Pretovarne stanice u Primorsko-goranskoj županiji kao dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom/ Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. (Hidroplan d.o.o., Zagreb), Dragica Pašović, dipl.ing.građ.
 
10 godina akreditacije Zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“/ dr.sc. Adela Krivohlavek, dipl.ing. kem.
 
Provođenje programa kontrole i osiguranja kvalitete tijekom izgradnje ŽCGO Marišćina/ Jasminka Ćoza, dipl.ing.građ., (Hidroplan d.o.o., Zagreb), Dragica Pašović, dipl.ing.građ.
 
Sunčane elektrane na saniranim odlagalištima otpada/ mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing, (Hidroplan d.o.o., Zagreb), Marko Glavočević, dipl.ing.građ.
 
Uređaj za pročišćavanje procjednih voda na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec
Jerome le Cunff, dipl.ing kem. (Edtmayer d.o.o.)