Subvencija boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2012./2013.

Zahtjevi za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2012./2013.  zaprimaju se u pisarnici Općine Viškovo od  1. srpnja 2012. godine do  24. kolovoza 2012. godine.

   
   
   
   

Uz čitko ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac zahtjeva, prilaže se dokumentacija koja je na obrascu navedena: 

- potvrda o upisu djeteta u predškolsku ustanovu
- potvrda o prihodima za sve članove kućanstva koji ostvaruju prihode
- potvrda o visini dohotka za sve punoljetne članove kućanstva
- presuda o razvodu braka (ukoliko postoji)
   

Zahtjevi se predaju osobno u uredovno vrijeme pisarnice Općine Viškovo, Viškovo Vozišće 3, preporučeno poštom ili na e-mail :  pisarnica,@opcina-viskovo.hr.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na broj telefona 503-786 ili 503-777.

   
   

Visina subvencije određuje se prema ostvarenom dohotku po članu kućanstva i iznosi kako slijedi:

Dohodak po članu
kućanstva mjesečno (u kn)
za cjelodnevni
boravak (u kn)
za poludnevni
boravak (u kn)
     
do i uključujući 1.900,00 1.350,00 700,00
više od 1.900,00 i uključujući 2.700,00 1.150,00 600,00
više od 2.700,00 do i uključujući 4.000,00         700,00 350,00
više od 4.000,00 nema subvencije              nema subvencije