Vijeće bošnjačke nacionalne manjine (2018.)

Predsjednik Vijeća:           Nura Kurtović
   
Podpredsjednik Vijeća: Edin Hrštić
   
Sjednište Saršoni 19, Viškovo
   
Članovi: Esad Ćoralić
  Elvir Adžajlić
  Enes Čoralić
  Edhem Rekić
  Ernedina Adžajlić
  Mustafa Kukuruzović

Statut Vijeća bošnjačke nacionalne manjine. pdf

 

Zapisnik s konstituirajuće sjednice  
   
Zapisnik  1. sjednice  
Zapisnik  2. sjednice  
Zapisnik  4. sjednice  
Zapisnik  5. sjednice  
Zapisnik  6. sjednice  
Zapisnik  7. sjednice   
Zapisnik  8. sjednice  
Zapisnik 9. sjednice  
Zapisnik  10. sjednice   
Zapisnik  11. sjednice  
Zapsinik  12. sjednice  
Zapisnik  16. sjednice  
Zapisnik  17. sjednice  
Zapisnik 18. sjednice  
Zapisnik 19. sjednice  
Zapisnik 20. sjednice  
Zapisnik 21. sjednice