Vijeće srpske nacionalne manjine 2023.-2027.

Predsjednik Vijeća:             Goran Janković
   
Potpredsjednik: Mile Blanuša
   
Sjedište: Saršoni 19, Viškovo
   
Članovi: Goran Janković
  Mile Blanuša
  Momčilo Bojić
  Rade Rujak
  Đuro Vukelić
  Dušan Dmitrović
  Miloš Bijelić
  Soka Rujak
  Milka Šćerbe
  Neđa Radulović