Sanja Udović, dipl. oec.

Rođena u Rijeci 13.02.1976. godine. Od rođenja živi na području današnje Općine Viškovo, gdje pohađa OŠ "Sveti Matej". Srednjoškolsko obrazovanje stječe u 1. riječkoj gimnaziji. Diplomira na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

Aktivno se služi engleskim i pasivno njemačkim jezikom. Prvo radno iskustvo stječe u tvrtci Euromodul, a četiri godine radi kao poduzetnica.

U dva mandata (8 godina) obnašala je funkciju članice Poglavarstva Općine Viškovo zadužene za financije i proračun. Inicijator je osnivanja Turističke zajednice Općine Viškovo, čija je i prva predsjednica. Od lipnja 2009. godine profesionalno je obnašala funkciju zamjenice načelnika.

Dužnost Općinske načelnice Općine Viškovo obnaša od 10. lipnja 2013. godine.

Općinska načelnica ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje Općinsku načelnicu u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.