Referent za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo te administrativne poslove EU projekata

Jasminka Štimac

Tel: 051/501-866
Fax: 051/257-521
e-mail: jasminka.stimac@opcina-viskovo.hr