Savjetnik za javnu nabavu

Marko Divić, mag.iur.

Tel:
051/501-867

Fax:
051/257-521

e-mail:
marko.divic@opcina-viskovo.hr

 
Opis poslova pdf.