Odbor za odgoj i obrazovanje

Predsjednik: Dejan Juretić
   
Članovi: Silvio Šekulja
  Davorka Baćić
  Mirko Čurković
  Sandra Bujačić

 

Zapisnik 1. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 2. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 3. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 4. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 5. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 6. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 7. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 8. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 9. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 10. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 11. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 12. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 13. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje 

Zapisnik 14. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje 

Zapisnik 15. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 16. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje

Zapisnik 17. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje 

Zapisnik 18. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje 

Zapisnik 19. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje 

Zapisnik 20. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje 

Zapisnik 21. sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje 


 

Mandat 2013. - 2017.

 

 

Predsjednik: Mladen Hero SDP    
         
Članovi: Nadia Tresoglavić HDZ    
  Edi Petrač HSS    
  Čedomir Krivičić IDS    
  Željko Tibljaš SDP

 

 

 

Zapisnik sa 1. sjednice odbora  
Zapisnik sa 2. sjednice odbora    
Zapisnik sa 3. sjednice odbora  
Zapisnik sa 4. sjednice odbora  
Zapisnik sa 5. sjednice odbora  
Zapisnik sa 6. sjednice odbora  
Zapisnik sa 7. sjednice odbora  
Zapisnik sa 8. sjednice odbora  
Zapisnik sa 9. sjednice odbora  
Zapisnik sa 10. sjednice odbora  
Zapisnik sa 11. sjednice odbora  
Zapisnik sa 12. sjednice odbora  
Zapisnik sa 13. sjednice odbora  
Zapisnik sa 14. sjednice odbora  
Zapisnik sa 15. sjednice odbora  
Zapisnik sa 16. sjednice odbora  
Zapisnik sa 17. sjednice odbora  
Zapisnik sa 18. sjednice odbora  
Zapisnik sa 19. sjednice odbora  
Zapisnik sa 20. sjednice odbora  
Zapisnik sa 21. sjednice odbora