Mirna Međimorec

Kandidacijska lista grupe birača Milana Pavelića

e-mail: mirna.međimorec@opcina-viskovo.hr