Zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta u Republici Hrvatskoj

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka. Zabrana se ne odnosi na: 

- promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja

- dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalnih djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe

- izvješćivanje javnosti

- stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb

- iz vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i ostaih potrepština

- putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

- žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

Prilikom ulaska i izlaska s gore navedenih područja moraju se poštovati sljedeće mjere: 

- socijalnog distanciranja

- ne zadržavanja na javnim prostorima

- posjedovati valjanu propusnicu

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: 

ODLUKA O ZABRANI NAPUŠTANJA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVIŠTA