Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu za 2024. godinu

Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu za 2024. godinu.

Natječajnu dokumentaciju treba donijeti osobno: 
(predaja: Stara škola Saršoni, Saršoni 19) na sljedeću adresu: 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 
NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO ZA 2024. GODINU – NE OTVARATI 
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA OPĆINE VIŠKOVO 
SARŠONI 19, 51216 VIŠKOVO 

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zsuov@opcina-viskovo.hr