Započela s prometovanjem nova minibus linija: centar Općine Viškovo - Petrci

Od ponedjeljka, 13. siječnja 2014. godine započela je prometovati nova minibus linija koja povezuje centar Općine Viškovo sa naseljem Petrci. Linija je prilagođena počecima odnosno završetcima nastave odnosno učenicima koji putuju iz naselja Petrci prema OŠ Sv. Matej u Viškovu i to za jutarnju i popodnevnu smjenu. Linija za Petrce povezana je sa postojećim linijama za Milohne, Donje Juge i Bezjake. Linija prometuje radnim danom za vrijeme trajanja školske nastave.

Uvođenjem ove linije naselje Petrci povezano je sa središtem Općine Viškovo, a na već prije uvedenom produžetku linije 5B od Kablara do Petrca te vezom na liniju 5 naselje Petrci je povezano i sa Gradom Rijekom.U sklopu uvođenja nove linije također su izvedeni radovi na uređenju stajališta i okeretišta minibusa na području naselja Petrci.