Započeli radovi na izgradnji pješačko-biciklističkog nathodnika u naselju Valjani

Dana 16.11. 2017. godine započela je izgradnja pješačko biciklističkog nathodnika u naselju Valjani. Projekt izgradnje nathodnika pripremila je za realizaciju Općina Viškovo, a realizacijom istoga će se podignuti sigurnost u prometu pješaka i biciklista, a osobito djece koja će dobiti siguran prijelaz preko državne ceste. Naime, izgradnjom državne ceste D427, u naselju Valjani  došlo je do presijecanja postojećih prometnica čime je onemogućen direktan i brz prilaz pješaka određenim dijelovima općine osobito centru općine, školi, vrtiću i drugim javnim sadržajima. Zbog svega navedenog pojavila se potreba za izgradnjom pješačko-biciklističkog nathodnika preko državne ceste D427 s pristupnim rampama.  Korist od nathodnika imati će pješaci šireg  područja naselja Sroki i Viškovo. 
          
Za realizaciju ovog projekta Općina Viškovo je izradila glavni i izvedbeni projekt, riješila  imovinsko-pravne odnose, ishodila građevinsku dozvolu, te izradila natječajnu dokumentaciju, a temeljem sporazuma koji je potpisan sa tvrtkom  Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb . 
 
Investitor predmetnih radova su  tvrtka Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, a koje su provele postupak javne nabave za izvođenje radova  i usluge stručnog nadzora nad izgradnjom nathodnika. Ugovorena  vrijednost radova je   1.675.569,00  kuna bez PDV-a.
 
Radove izvodi tvrtka SITLOR d.o.o. iz Slavonskog  Brod, a  rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana . Okončanje radova i puštanje u promet nadvožnjaka  planiran je  sredinom veljače 2018. godine.
 
Tijekom izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa, te će na ulazima u slijepe ulice biti postavljeni znakovi ''opasnost na cesti'' i ''radovi na cesti'' s tekstom ''gradilište-izlaz kamiona'' kao i ploče ''slijepa cesta'' s označenim dužinama.
 
U prilogu ove obavijesti nalaze se prikazi vezani za regulaciju prometa.

Pregledna situacija

Prometno rješenje