Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje smještaja djeteta u obrtu registriranom za djelatnost dadilja za pedagošku godinu 2019/2020.

Obavještavamo roditelje djece koja su upisana u obrte registrirane za djelatnost dadilja za pedagošku godinu 2019/2020., da se Zahtjevi za sufinanciranje smještaja djeteta u obrtu registriranom za djelatnost dadilja zaprimaju počevši od 02. rujna do 10. rujna 2019. godine za mjesec rujan.

Zahtjevi će se zaprimati  u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom od 8,30-11,00 i od 15,00-16,00 sati, utorkom od 13,00-18,00 sati, četvrtkom i petkom od 8,30 -11,00 sati, i to na način da se zahtjevi za tekući mjesec zaprimaju do 10. u mjesecu, tijekom cijele pedagoške godine. 

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.

Zahtjev za sufinanciranje smještaja djeteta u obrtu registriranom za djelatnost dadilja za pedagošku godinu 2019/2020.

Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

NAPOMENA: Ljubazno molimo korisnike da prije predaje Zahtjeva, ako nisu sigurni, provjere da li imaju dugovanja prema Općini Viškovo na broj telefona 051/503-781, te eventualno dugovanje podmire. Ako se utvrdi da s danom podnošenja Zahtjeva postojij dug prema Općini Viškovo, Zahtjev će biti odbijen.