Završna faza radova na sanaciji raskrižja Marinići 2

Radovi na sanaciji raskrižja Marinići 2 su u završnoj fazi realizacije u kojoj će se izvršiti asfaltiranje istoga te završni radovi opremanja raskrižja horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i javnom rasvjetom te izvedbe pratećih radova.  U subotu, 28.10.2017. godine i ponedjeljak 30.10.2017. godine u vremenu od 9 do 18 sati vršit će se asfaltiranje raskrižja, odnosno postava  nosivog sloja asfalta.   
 
U periodu nakon blagdana Svih svetih izvesti će se završni radovi opremanja raskrižja horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, te ugradnji poklopaca slivnika i revizionih okana, te razdjelnih otoka na privozima.   
 
U subotu 28.10.2017. zbog radova asfaltiranja privremeno će se  zatvoriti za promet privoz Kapiti – Furićevo, što će biti regulirano privremenom prometnom signalizacijom. Od utorka 31.10.2017. godine promet kroz raskižje odvijati će se bez svjetlosne prometne regulacije, a od 02.11.2017  godine uz povremenu ručnu regulaciju. 
 
S obzirom na činjenicu da se završni radovi odvijaju na kolniku paralelno sa odvijanjem prometa mole se svi sudionici u prometu da koriste alternativne pravce i da se pridržavaju prometne signalizacije na gradilištu. U ovoj fazi radova pojedini radovi se odvijaju i noću. Za vrijeme izvođenja radova u narednom periodu a obzirom na karakter završnih radova koji se dijelom odvijaju i na kolniku prilikom kojih se promet neće obustavljati ili zatvarati u zoni raskrižja radi regulacije prometa i omogućavanja izvođenje radova u takvim uvjetima  u organizaciji prometa osigurana je  asistencija prometne policije.