Adent -Ordinacija dentalne medicine Ana Sunko Glažar

Vlasnik: Ana Sunko Glažar, dr.med.dent.
Adresa: Viškovo 16, Viškovo
Telefon: 098 17 000 55
e-mail: adent.ana@yahoo.com