ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE DIMNJAKA I DIMOVODNIH OBJEKATA

26. ožujka 2019. godine sa radom počinje Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., Školska ulica 11, Črešnjevo, novi koncesionar za obavljanje dimnjačarskih radova na području Općine Viškovo. Ugovor o koncesiji je sa novim koncesionarom sklopljen na razdoblje od 5 godina a temeljem provedenog postupka javne nabave.

Plan rada i plan čišćenja dimnjaka po naseljima  biti će objavljen narednih dana  na web stranicama Općine Viškovo.

Za čišćenje dimnjaka  možete se direktno obratiti na kontakte koncesionara  se na slijedeće telefonske brojeve:

091/430-9196,

099/202-4430,

042/731-304

 
Cjenik dimnjačarskih usluga.pdf
Plan čišćenja dimnjaka