Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta

Obavještavamo sve zainteresirane da je dana 15. prosinca 2019. godine na temelju Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja reklamnih panoa, KLASA 372-03/19-01/07, URBROJ 2170-09-06/11-19-02, a u skladu s odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), raspisan javni natječaj za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja reklamnih panoa. 

TEKST NATJEČAJA