Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 1/22 i 6/22) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

Ispravak Javnog natječaja

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Podaci uz natječaj