Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2020./2021.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20.) i članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ br: 16/96, 20/98.) Općinska načelnica Općine Viškovo raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu/akademsku godinu 2020./2021.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2020./2021.

Prijavni obrazac - učenici

Prijavni obrazac - studenti

Tablica za dokaz uvjeta prihoda

Natječajna dokumentacija predaje se u zatvorenoj koverti, putem pošte na adresu Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, ili osobno u pisarnici Općine Viškovo, zaključno do:

- 31. listopada 2020. godine za učenike srednjih škola s naznakom “ne otvarati - natječaj za stipendiranje učenika“

- 31. listopada 2020. godine za studente s naznakom “ne otvarati - natječaj za stipendiranje studenata” 

Nepravodobno prispjele i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Prijavom na ovaj Natječaj, podnositelj prijave prima na znanje da je Općina Viškovo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13. i 85/15.), obvezna objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima te je sukladno navedenom obvezna objaviti ime i prezime korisnika stipendije i visinu iznosa stipendije na web stranici Općine Viškovo.