Obavijest - program POS-a u Zagrebu

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Savska cesta 41/VI , Zagreb, tijelo je Republike Hrvatske s javnim ovlastima ovlašteno za provođenje projekta poticane stanogradnje (POS) prema odredbama Zakona o poticajnoj stanogradnji.

Programom POS-a nastoji se građanima Republike Hrvatske omogućiti rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz sigurnost državnog programa.

 

U Zagrebu (lokacija Novi Zagreb, k.o. Klara, Avenija Većeslava Holjevca), u sklopu programa POS-a, započinje se s izgradnjom višestambene zgrade sa ukupno 332 stana, različite sobnosti i površine stambenog prostora. Ovisno o zainteresiranosti građana, u nastavku programa ponuditi će se i druge lokacije u Zagrebu.
Pravo na podnošenje zahtjeva odnosno na kupnju stana u POS-u imaju svi državljani RH neovisno o prebivalištu, te neovisno o vlasništvu druge stambene nekretnine.

Zahtjev se podnosi do zaključno dana 15. travnja 2013.g., pri čemu podnositelj zahtjeva nema u trenutku podnošenja zahtjeva nikakvih troškova (osim ishođenja uvjerenja o prebivalištu).

   
Više: Obavijest.pdf
  Oglas.pdf